Service & Installation

Servicen
Servicen är en av de absolut viktigaste byggstenarna i vår affärsfilosofi. Ett stillestånd för kunden kan bli dyrt i form av utebliven försäljning, men även snabbt rasera kundens renommé. Därför arbetar vi med snabb utryckning och jourtjänst på veckoslut och större helger. På den svenska marknaden har vi en erkänt hög teknisk kompetens. Detta medför att vi ibland får ta hand om reparationer eller service på maskiner som någon lokal reparatör gått bet på.

  • Vi servar de flesta i marknaden förekommande maskiner.

  • Vi har full support för våra kunder.

  • En kund är alltid välkommen att be oss om hjälp, även om vi inte sålt maskinen i fråga. 

  • Verkstad ligger centralt i Malmö.

  • För egenimporterade maskiner arbetar vi med servicepartners över hela landet.

Installation
Vi installerar & ger utbildning på plats. Det är viktigt att våra kunder kommer igång snabbt med sin försäljning, då är vi nöjda. Därför är det också viktigt med installation av den maskin som kunden köpt. I regel ingår installation i maskinpriset och inkluderar då testkörning, utbildning på plats och support. Vi utför även installationer av maskiner som sålts av våra kollegor i branschen, eller av maskiner som kunden själv köpt på exempelvis begagnatmarknaden.